BANDAGEMUFFER OG KOBLINGER - AVK TRÆKFASTE KOBLINGER

Varenr. Varebeskrivelse DIM. mm Lager Pris kr.
143355040 AVK flangekobling 50/46-71 0 1.335,50     BESTIL >
143355050 AVK flangekobling 65/69-91 0 2.090,50     BESTIL >
143355080 AVK flangekobling 80/82-106 3 2.304,00     BESTIL >
143355100 AVK flangekobling 100/104-133 0 2.765,50     BESTIL >
143355101 AVK flangekobling 125/132-161 0 4.279,00     BESTIL >
143355150 AVK flangekobling 150/159-188 0 4.279,00     BESTIL >
143355200 AVK flangekobling 200/193-227 0 6.206,50     BESTIL >
143355225 AVK flangekobling 225/224-257 0 8.557,50     BESTIL >
143355250 AVK flangekobling 250/266-301 0 8.557,50     BESTIL >
143355300 AVK flangekobling 300/314-356 0 9.651,50     BESTIL >
143365050 AVK kobling lige 46-71 0 1.933,00     BESTIL >
143365065 AVK kobling lige 69-91 0 2.666,50     BESTIL >
143365080 AVK kobling lige 82-106 0 2.501,50     BESTIL >
143365100 AVK kobling lige 104-133 0 2.959,50     BESTIL >
143365125 AVK kobling lige 132-161 0 4.368,00     BESTIL >
143365150 AVK kobling lige 159-188 3 5.006,00     BESTIL >
143365200 AVK kobling lige 193-227 0 8.046,00     BESTIL >
143365225 AVK kobling lige 224-257 0 9.629,00     BESTIL >
143365250 AVK kobling lige 266-301 0 9.883,00     BESTIL >
143365300 AVK kobling lige 314-356 0 11.426,00     BESTIL >
143366050 AVK kobling red. 46/71-69/91 0 2.632,50     BESTIL >
143366051 AVK kobling red. 48/71-82/106 0 2.797,50     BESTIL >
143366065 AVK kobling red. 69/91-82/106 0 2.797,50     BESTIL >
143366080 AVK kobling red. 82/106-104/133 3 3.235,00     BESTIL >
143366100 AVK kobling red. 104/133-132/169 0 3.949,00     BESTIL >
143366101 AVK kobling red. 104/133-169/188 0 4.630,50     BESTIL >
143366125 AVK kobling red. 132/159-159/188 0 4.841,00     BESTIL >
143366150 AVK kobling red. 159/188-193/227 0 5.606,50     BESTIL >
143366151 AVK kobling red. 159/188-224/257 1 6.740,00     BESTIL >
143366200 AVK kobling red. 193/227-224/257 0 8.257,50     BESTIL >
143366201 AVK kobling red. 193/227-266/301 0 8.946,00     BESTIL >
143366225 AVK kobling red. 224/257-266/301 0 9.732,50     BESTIL >
143366250 AVK kobling red. 266/301-314/356 0 11.605,00     BESTIL >
143368050 AVK Slutmuffe 46/71x1.1/4" 0 1.311,00     BESTIL >
143368065 AVK Slutmuffe 69/91x1.1/4" 0 1.761,50     BESTIL >
143368067 AVK Slutmuffe 69/91x2" 3 1.731,50     BESTIL >
143368080 AVK Slutmuffe 82/106x1.1/4 0 1.820,00     BESTIL >
143368082 AVK Slutmuffe 82/106x2" 4 1.820,00     BESTIL >
143368100 AVK Slutmuffe 104/133x1.1/4 0 1.976,00     BESTIL >
143368102 AVK Slutmuffe 104/133x2" 0 2.009,50     BESTIL >
143368125 AVK Slutmuffe 132/161x1.1/4 0 3.359,50     BESTIL >
143368127 AVK Slutmuffe 132/161x2" 0 3.359,50     BESTIL >
143368150 AVK Slutmuffe 159/188x1.1/4 0 3.407,00     BESTIL >
143368152 AVK Slutmuffe 159/188x2" 0 3.407,00     BESTIL >
143368200 AVK Slutmuffe 193/227x1.1/4 0 5.667,50     BESTIL >
143368202 AVK Slutmuffe 193/227x2" 0 5.667,50     BESTIL >
143368225 AVK Slutmuffe 224/257x1.1/4 0 7.313,50     BESTIL >
143368227 AVK Slutmuffe 224/257x2" 0 7.313,50     BESTIL >
143368250 AVK Slutmuffe 266/301x1.1/4 0 7.506,00     BESTIL >
143368252 AVK Slutmuffe 266/301x2" 0 7.506,00     BESTIL >
143368300 AVK Slutmuffe 314/356x1.1/4 0 8.709,00     BESTIL >
143368302 AVK Slutmuffe 314/356x2" 0 8.709,00     BESTIL >

BESTILLINGSOVERSIGT